Szkoła podstawowa Gimnazjum Kontakt
 
 
Aktualności
Organizacja roku szkolnego
Samorząd Uczniowski
Oddział przedszkolny
Sprawdzian w kl. VI
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Dokumenty szkolne
Wymagania edukacyjne
Galeria
Nasze miasto
Linki

 

 

Zobacz strony

MEN
Lubelskie Kuratorium Oświaty
OKE Kraków
WODN Lublin
CKE

www.eduseek.pl
gimnazjum.pl

Popieramy akcje:

 

Szukaj w Google

 www

Aktualności

 r.

 


EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 2014/2015


   W roku szkolnym 2014/2015uczniowie klasy VI przystąpili do egzaminu na Kartę Rowerową. Zgłębili wiedzę o zasadach ruchu drogowego, prawach i obowiązkach rowerzysty, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskie oraz obsługi technicznej roweru.W dniu 03. 10. 2014 roku odbył się egzamin teoretyczny, a następnie praktyczny 07.10. 2014 roku. Do egzaminu za zgodą rodziców przystąpiło 17 uczniów klasy VI. W przygotowaniu egzaminu na Kartę Rowerową pomagał nauczyciel wychowania fizycznego pan Michał Winiarski.Zorganizowany został plac manewrowy, na którym wyznaczono trasę przejazdu na rowerze, rozstawiono znaki drogowe oraz powołano grupę pieszych złożoną z uczniów klas 3.Przed egzaminem zdającywysłuchali wskazówek nauczyciela na temat obsługi technicznej roweru i zasad poruszania się na placu manewrowym. Komisja egzaminacyjna obserwowała i oceniała umiejętności praktyczne dzieci. Wszyscy uczniowie zdali egzamin na Kartę Rowerową.

Opracowanie: nauczyciel zajęć technicznych
Joanna Bartoszcze-Wójcik 

galeria...

 

 


Dzień Uśmiechu


   Tradycją już w naszej szkole stały się obchody Światowego Dnia Uśmiechu pod kierunkiem pani pedagog. W tym roku świętowaliśmy jak na całym świecie w piątek 03 października. Jak zwykle była wyczekiwana przez uczniów muzyka i taniec a także cukierki i dekoracje oraz ułaskawienie głów uczniowskich skazanych na kartkówki lub odpytywanie przez nauczycieli. W tym roku pojawił się ponadto nowy element w postaci konkursu na Najpiękniejszy uśmiech 2014. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, 42 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum uśmiechało się do obiektywu urzekając radością. Jury w składzie v-ce Dyrektor Marzena Wojnicka oraz nauczyciele Marcin Stec, Małgorzata Bęczyńska, Magdalena Wójtowicz i Beata Żywicka wyróżnili 38 uczniów a także wyłonili zwycięzców. Najpiękniejsze Uśmiechy 2014 w szkole podstawowej należą do Wojciecha Łyjaka, klasa III, Bartłomieja Stróżaka, klasa I oraz Jakuba Króla, klasa II, zaś w gimnazjum ten zaszczytny tytuł przypadł Aleksandrze Pieklak, klasa IIIb. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pogody ducha i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie zarażania uśmiechem, zaś zainteresowanych szczegółami konkursu odsyłamy do zakładki pedagog szkolny, gdzie znajduje się sprawozdanie z przedsięwzięcia oraz wszystkie konkursowe zdjęcia.

Akademia Wolontariatu 

galeria...

 

 


Laureaci szkolnego konkursu na „Najpiękniejszy różaniec”


   Szkolny konkurs pod hasłem „Najpiękniejszy różaniec” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Pomysłodawczynią konkursu była katechetka Pani Izabela Rosińska. Uczniowie (oraz ich rodzice:) wykazali się ogromną pomysłowością. Różańce wykonane były między innymi z kasztanów, muszelek, żołędzi, orzechów, owoców dzikiej róży, makaronu, szyszek, grochu, cukierków, koralików, pestek owoców, filcu i wielu innych materiałów. Wśród 50 prac niełatwo było wyłonić ten najpiękniejszy różaniec.
   Jury w składzie: Wicedyrektor szkoły – Pani Marzena Wojnicka, nauczyciel plastyki – Pani Joanna Bartoszcze – Wójcik, katechetka – Pani Izabela Rosińska oraz przedstawiciele uczniów oddawali swe głosy na najpiękniejsze różańce. Kryteria, jakimi się kierowano to: innowacyjność wykorzystanych materiałów, pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania.
   Jury postanowiło przydzielić nagrody równorzędne dla następujących uczniów:
Klasy I- III:
Jakub Król, kl. I – różaniec z muszelek
Michał Sieńko, kl. I – różaniec z orzechów
Paweł Pyda, kl. I – różaniec z cukierków
Julia Raś, kl. II – różaniec z grochu

Klasy IV – VI:
Emilia Rumińska, kl. V – różaniec z plastikowych nakrętek
Monika Anasiewicz, kl. V – różaniec z orzechów
Julia Król kl. V – różaniec z drewnianych koralików
Monika Kowalewska, kl. V – różaniec z kasztanów

   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, zaś laureaci nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na apelu podsumowującym I półrocze. Gratulujemy!!!

galeria...

 

 


Lekcja koleżeńska dla katechetów 


   8 października 2014 r. w naszej szkole odbyła się lekcja koleżeńska dla katechetów dekanatu bełżyckiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni: ks. Prałat dr Ryszard Lis - dyrektor Wydziału do Spraw Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Lublinie, ks. Janusz Zań - Proboszcz parafii Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach, wizytatorzy katechezy dekanatu bełżyckiego, księża, siostry zakonne i nauczyciele katecheci – łącznie 45 osób. Lekcji przyglądały się również: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Pani Cecylia Król oraz wychowawczyni kl. VI Pani Irena Bartuzi.
   Katechezę w klasie VI przeprowadziła katechetka Pani Izabela Rosińska. Temat katechezy brzmiał: „Sakramenty źródłem życia Kościoła”. Głównym celem lekcji było ukazanie, że Bóg jest Źródłem miłości oraz kształtowanie postawy otwartości na łaskę Bożą płynącą z sakramentów świętych. Katecheza, prowadzona z użyciem wielu środków dydaktycznych byłą okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych, atrakcyjnych form pracy z uczniami.
   Na zakończenie odbyło się spotkanie dla zaproszonych gości, na którym dokonano oceny katechezy. Ksiądz Prałat dr Ryszard Lis podziękował Pani Izabeli Rosińskiej za „podzielenie się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami religii innych szkół naszej Archidiecezji”.

galeria...

 

 


ZWIEDZAMY BEŁŻYCE 


   16 września 2014r. uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią p. Mariolą Szczepańską oraz praktykantką p. Pauliną Asyngier odbyli wycieczkę do ważnych i historycznych miejsc naszego miasta. Zwiedzanie rozpoczęli od wizyty w prywatnym muzeum historii Bełżyc. Pan Józef Kotłowski opowiedział nam o wydarzeniach, które miały wpływ na losy i wygląd miasta. Niektóre eksponaty wzbudziły nasze szczególnie zainteresowanie, mogliśmy je dokładnie obejrzeć, dotknąć a nawet przymierzyć. Kolejnym etapem wycieczki był Urząd Miasta w Bełżycach, w którym otrzymaliśmy pamiątkowe foldery. W historii naszego miasta ważną rolę odegrała II wojna światowa. Podczas wycieczki podążaliśmy szlakiem, który wyznaczały: Pomnik Ofiar Getta, Pomnik Matki Boskiej Partyzanckiej, Pomnik Niepodległości. Podziwialiśmy także Zdrój Króla Jagiełły oraz Kopiec Kościuszki. Wiele radości dostarczył nam pobyt w parku i czas spędzony na placu zabaw. Dzięki wycieczce lepiej poznaliśmy Bełżyce oraz miejsca związane z jego historią.

galeria...

 

 


 Konkurs „Najpiękniejszy różaniec”

dla uczniów szkoły podstawowej


  

regulamin...

 

 


 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015


  

galeria...

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
1.09.2014 r.

1. Punkt Przedszkolny, ul. Szkolna 4 - godz. 8:00- zajęcia (obie grupy).


2. Oddział Przedszkolny ( 2 grupy), kl. I-III Szkoły Podstawowej- godz. 10:30- budynek Zespołu Szkół ul. T. Kościuszki 148.


3. Kl. IV-VI Szkoły Podstawowej - godz. 9:00, budynek Zespołu Szkół nr 2, ul. T. Kościuszki 148.

 

 

Archiwum aktualności 2013/14

 

Archiwum aktualności 2012/13

 

Archiwum aktualności 2011/12

 

Archiwum aktualności 2010/11

 

Archiwum aktualności 2009/10

Archiwum aktualności 2008/09

Archiwum aktualności 2007/08

 
 

© Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach